Заводго экскурсия

Биздин фабрика
Бардык нерселер чын ыкластан конокторду биздин фабрикага келишет.

фабрика 5
фабрика 6
фабрика 7
фабрика
фабрика 1
фабрика 2
фабрика001
фабрика 002
фабрика 09
фабрика 10
фабрика 41
фабрика003